شماره‌ی ثبت100878
نام سنددرس و كنكور زبان عمومي وتخصصي كامپيوتر ارشد ن.1
مؤلفرضواني - مقسمي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 89
قیـمت