شماره‌ی ثبت100876
نام سنددرس و كنكور زبان عمومي كارداني به كارشناسي
مؤلفحبيب وند
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 89
قیـمت