شماره‌ی ثبت100874
نام سندكنكور ارشد زبان تخصصي مهندسي صنايع
مؤلفبيژن شاد پي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 89
قیـمت