شماره‌ی ثبت100872
نام سندفرهنگ اصطلاحات حسابداري انگليسي به فارسي و بالعكس ن.2
مؤلفاريك لويس كهلر
مترجممحمد علي جلالي
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 89
قیـمت