شماره‌ی ثبت100869
نام سندلغت نامه دهخدا جلد 7
مؤلفعلي اكبر دهخدا
مترجم
موضوع اصلیادبيات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتب
قیـمت