شماره‌ی ثبت100867
نام سندكنكور ارشد زبان تخصصي مديريت ن.1
مؤلفعلي رضائي
مترجم
موضوع اصلیزبان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتالف0 89
قیـمت