شماره‌ی ثبت100866
نام سندارگونومي كار
مؤلفسيد نصراله مرعشي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتظ0 89
قیـمت