شماره‌ی ثبت100865
نام سندآزمون آلتراسونيك و كاريرد ان در صنايع
مؤلفجعفري
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتظ0 89
قیـمت