شماره‌ی ثبت100864
نام سندفرايندهاي توليد
مؤلفنويسنده
مترجماسدي
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 89
قیـمت