شماره‌ی ثبت100860
نام سندمواد وفرايندهاي توليد ج1و2و3و4 ن.3
مؤلفهمتي- حائريان - حائري
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ4
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 89
قیـمت