شماره‌ی ثبت100854
نام سندكنكور ارشد كتاب مهندسي صنايع ن.1
مؤلفجواني- رضايتمند- قاسمي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتظ0 89
قیـمت