شماره‌ی ثبت100852
نام سنداستاتيك ن.1
مؤلفپي.بي ير- جانستون
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتو0 89
قیـمت