شماره‌ی ثبت100846
نام سندطرح ريزي واحدهاي صنعتي ن.1
مؤلفزنجيراني فراهاني
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتج0 89
قیـمت