شماره‌ی ثبت100843
نام سندارزيابي كار و زمان ن.2
مؤلفنصراله مرعشي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش0
قیـمت