شماره‌ی ثبت100827
نام سندمديريت خريد راهنماي خريد خارجي و سيستم هاي خريد
مؤلفزينال زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 89
قیـمت