شماره‌ی ثبت100822
نام سندحسابداري مالياتي با رويكرد كاربردي
مؤلفوكيلي فرد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 89
قیـمت