شماره‌ی ثبت100819
نام سندسيستم هاي عملياتي خريد و انبارداري ن.1
مؤلفعلي ملا حسيني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 89
قیـمت