شماره‌ی ثبت100815
نام سندحسابداري تورمي ن.1
مؤلفشكراله خواجوي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 89
قیـمت