شماره‌ی ثبت100810
نام سندتجزيه و تحليل صورتهاي ملي ن.2
مؤلفتهراني- رهنما
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش 89
قیـمت