شماره‌ی ثبت100808
نام سندحل تشريحي مسائل حسابداري ميانه 2
مؤلفامير بيكي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص00 89
قیـمت