شماره‌ی ثبت100801
نام سندكنكور تفسير و كابرد استانداردهاي حسابداري ايران ن.1
مؤلفمحمد علي جلالي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0
قیـمت