شماره‌ی ثبت100798
نام سندنحوه تهيه و تنضيم صورتهاي مالي از روي مدارك خاص
مؤلفسليماني - ملك آرايي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش 89
قیـمت