شماره‌ی ثبت100797
نام سندتغييرات حسابداري و اصلاح اشتباهات
مؤلفنويسي - عالي ور - نظري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش 89
قیـمت