شماره‌ی ثبت100792
نام سندحسابداري ميانه 1و2 ن.2
مؤلفعبدالكريم مقدم- مهدي مشكي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص00 89
قیـمت