شماره‌ی ثبت100787
نام سندحسابداري ميانه 1 ج2
مؤلفباد اور نهندي - ناظمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص00 89
قیـمت