شماره‌ی ثبت100783
نام سندكنكور مجموعه سوالات ارشد حسابداري ن.3
مؤلفمحمد علي جلالي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ4
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص0 89
قیـمت