شماره‌ی ثبت100779
نام سندكنكور مجموعه سوالات كارشناسي ارشد حسابداري ن.1
مؤلفمحمد علي جلالي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 89
قیـمت