شماره‌ی ثبت100777
نام سندكنكور مجموعه سوالات كارشناسي حسابداري ج 1و 2 ن.3
مؤلفمحمد علي جلالي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ4
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0 89
قیـمت