شماره‌ی ثبت100744
نام سندحسابداري صنعتي3 حل تشريحي ن.1
مؤلفسليماني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض 89
قیـمت