شماره‌ی ثبت100741
نام سندحسابداري صنعتي 1حل تشريحي ن.2
مؤلفمير شكاري - دهقان نژاد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض 89
قیـمت