شماره‌ی ثبت100739
نام سندانقلاب اسلامي ايران ن.2
مؤلفجمعي از نويسندگان
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت
قیـمت