شماره‌ی ثبت100734
نام سندمعني هنر
مؤلفهربرت ريد
مترجمنجف دريا بندري
موضوع اصلیرمان
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتپ0
قیـمت