شماره‌ی ثبت100725
نام سندتحقيق در عمليات پيشرفته
مؤلفشهرام گيلاني نيا
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم
قیـمت