شماره‌ی ثبت100724
نام سندطرح ريزي نگهداري و تعميرات پيش گويانه
مؤلفشهرام گيلاني نيا
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0
قیـمت