شماره‌ی ثبت100723
نام سندمقدمه اي برمفاهيم توليد پيشرفته
مؤلفشهرام گيلاني نيا
مترجم
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0
قیـمت