شماره‌ی ثبت100721
نام سندحسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري126
مؤلفمصطفي علي مدد-ملك آرايي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس0
قیـمت