شماره‌ی ثبت100717
نام سندمروري جامع بر حسابداري مالي جلد دوم ن.2
مؤلفايرج نوروش-مهراني-كرمي-مرادي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص
قیـمت