شماره‌ی ثبت100710
نام سندحسابداري صنعتي ماهان
مؤلفميثم محمد نزاد-آقايي-كريمي گلش
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس0
قیـمت