شماره‌ی ثبت100709
نام سندكتاب آزمون ماهان
مؤلفهيئت علمي رشته حسابداري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس0
قیـمت