شماره‌ی ثبت100706
نام سندحسابداري مالي ماهان
مؤلفميثم محمدنزاد-آقايي-جوادي-پزنگ
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتس 0
قیـمت