شماره‌ی ثبت100705
نام سندجمعيت و تنظيم خانواده
مؤلفمحمد رضا پور رحيم
مترجم
موضوع اصلیروانشناسي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح
قیـمت