شماره‌ی ثبت100701
نام سندمدارهاي الكترونيك قدرت
مؤلفعيسي بار تاسه
مترجممحمد تقي ميرزايي
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح0
قیـمت