شماره‌ی ثبت100700
نام سندحقوق شركتهاي تجاري
مؤلفمحمد رضا پاسبان
مترجم
موضوع اصلیحقوق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتف
قیـمت