شماره‌ی ثبت100698
نام سندحقوق تجارت شركتهاي تجاري ج 2
مؤلفربيعا اسكيني
مترجم
موضوع اصلیحقوق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتف
قیـمت