شماره‌ی ثبت100696
نام سندارزيابي متوازن - گام به گام
مؤلفپل آر . نيون
مترجمبختياري - اله قلي و...
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0
قیـمت