شماره‌ی ثبت100695
نام سندمباني مهندسي ارزش
مؤلفقلي پور - بيرقي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتظ0
قیـمت