شماره‌ی ثبت100692
نام سندهزينه يابي بر مبناي فعاليت - مديريتABC,ABM
مؤلففريدون رهنماي رودپشتي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض0
قیـمت