شماره‌ی ثبت100688
نام سندكنكور كارشناسي حسابداري صنعتي مدرسان شريف
مؤلفمشايخي فرد - ابراهيم زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتض
قیـمت