شماره‌ی ثبت100687
نام سندكنكور كارشناسي حسابداري مالي مدرسان شريف
مؤلفسعيد مشايخي فرد
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر0
قیـمت