شماره‌ی ثبت100685
نام سنداستانداردهاي حسابرسي
مؤلفكميته تدوين استانداردهاي حسابر
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتص
قیـمت